Kancelaria Czechowicz reprezentuje klientów przed sądami każdej instancji w sprawach cywilnych. Prawo cywilne – tak naprawdę mamy do czynienia z nim niemal codziennie, ponieważ jest to dziedzina zajmująca się zawieraniem wszelakich umów i kontraktów. Reguluje zasady tworzenia umów oraz sprawy egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. Najczęściej są to umowy tj. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki itd.

Do zakresu naszych usług zaliczają się w szczególności:

  • podział majątku wspólnego,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
  • zaległości wynikające z zawartych umów tj. roboty budowlane, najmu, leasingu, kredytu itd.,
  • sprawa ochrony dóbr osobistych,
  • sprawa o ustalenie nieważności umów,
  • sprawy spadkowe
  • rozliczenie spółki cywilnej,
  • sprawę o ustalenie treści księgi wieczystej
  • i wiele innych…

Kierujemy się zasadą ścisłej specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, aby tym bardziej móc zapewnić klientowi pomoc w trudnej sytuacji, w której się znalazł. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej Kancelarii.